<i>Klachten</i> <i><i>
<i>Klachten</i> <i><i>
  • Uniek, Integer & Loyaal! 0

Klachten

TRANSPARANT
Stacks Image 92
24/7 toegang tot uw financiële gegevens
OPEN
Wij werken op basis van vertrouwen en openheid
PROFESSIONEEL
Wij houden onze kennis en kunde continue op pijl door het volgen van cursussen, seminars en opleidingen en zijn aangesloten bij branchevereniging NBBI

Heeft u onverhoopt een klacht?

  • Waar mensen samenwerken kan een situatie ontstaan waarin zij het niet met elkaar eens zijn. Als u het niet eens bent met de bewindvoerder/mediator/(budget)coach dient u dit eerst met hem/haar persoonlijk bespreekbaar te maken. U kunt dit doen door telefonisch contact met ons op te nemen of door een email te sturen. Samen proberen we de situatie bespreekbaar te maken en op te lossen.

Wat als dit nu niet lukt?

  • Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen door een brief te sturen naar p/a Ettenseweg 4C/8540, 4706 PB Roosendaal. U schrijft ons wat precies uw klacht is en op welke manier u van mening bent dat de klacht opgelost dient te worden. Nadat uw klacht bij ons werd ontvangen, sturen wij u hiervan een ontvangstbewijs. Uiterlijk 4 weken na het indienen van uw klacht voorzien wij u van een inhoudelijke reactie en vertrouwen wij erop dat uw klacht daarmee verholpen kan worden.

Wat kunt u doen als de klacht dan nog steeds niet werd opgelost?

  • In geval van bewindvoering kunt u uw klacht neerleggen bij onze branchevereniging NBBI. Hiervoor is vereist dat u uw klacht eerst kenbaar heeft gemaakt bij uw bewindvoerder. In het geval van mediation/(budget)coaching is het verstandig om dan een keuze voor een andere mediator/(budget)coach te maken.

In het uiterste geval..

  • Mocht zowel de bewindvoerder als de branchevereniging naar uw mening uw klacht niet correct of niet afdoende hebben afgehandeld, dan kunt u zich richten tot de toezichthoudend kantonrechter. Voor wat betreft mediation en (budget)coaching hebben wij in goed onderling overleg dan al besloten om de samenwerking te beëindigen.

Let op dat hiervoor vereist is dat u de klacht eerst heeft voorgelegd aan uw bewindvoerder én de branchevereniging.

Als u de klachtenprocedure niet correct volgt, zal de kantonrechter u niet ontvankelijk verklaren in uw klacht en u terug verwijzen naar uw bewindvoerder.

Uniek, Integer & Loyaal!