<i>Bewindvoering</i> <i><i>
TOP belangenbehartiging
  • Uw (t)optimale belangenbehartiger! 0

Bewindvoering

TRANSPARANT
Stacks Image 83
24/7 toegang tot uw financiële gegevens
OPEN
Wij werken op basis van vertrouwen en openheid
PROFESSIONEEL
Wij houden onze kennis en kunde continue op pijl door het volgen van cursussen, seminars en opleidingen en zijn aangesloten bij branchevereniging NBBI

Beschermingsbewind, wat is dat precies?

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel die door de kantonrechter wordt ingesteld op uw eigen verzoek. Misschien heeft u wel eens horen zeggen dat iemand onder 'vrijwillig bewind' staat; dit bestaat echter niet. Bewindvoering is een maatregel die zorgvuldig wettelijk geregeld is.

De bewindvoerder heeft taken en dient deze taken binnen de geldende wetgeving en richtlijnen uit te voeren. Vrijwillig heeft ermee te maken dat u zelf ervoor kiest om iemand als uw bewindvoerder te laten aanwijzen en om u te helpen bij uw financiën. Een bewindvoerder kiest u dus zelf en het is een samenwerking die u voor een langere tijd aangaat. Het is dus belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw bewindvoerder én dat u zeker weet dat u met hem of haar wilt samenwerken. U moet zich als mens prettig voelen bij de bewindvoerder en het vertrouwen hebben dat uw zaken in goede handen zijn.

Wat kunnen zoal redenen zijn om te kiezen voor bewindvoering?

De redenen voor bewindvoering kunnen zijn dat u lichamelijk dan wel geestelijk niet in staat bent om zelf uw brieven te openen, te lezen en te begrijpen en op een juiste manier weet af te handelen. U weet misschien ook niet precies waar u voor bepaalde dingen moet zijn of bij wie u kunt aankloppen voor de juiste hulp. U heeft misschien schulden waardoor u bang bent geworden om uw post te openen of de deur te openen als de deurbel gaat. Ook kan het zijn dat u kampt met een verslaving aan middelen (drugs, alcohol) of aan gamen of gokken. Denkt u ook eens aan de situatie waarin een van uw naasten niet meer goed in staat is om voor zijn of haar financiën te zorgen door bijvoorbeeld dementie. Maar ook wanneer er sprake is van een vermogen dat beschermd moet worden. Ook in die situaties kan een bewindvoerder een goede keuze zijn.

Hoe werkt bewindvoering?

We maken samen met u afspraken om uw doel(en) te bereiken. Dit heet een plan van aanpak. Hierin staat welke afspraken wij met elkaar maken om het bewind zo goed mogelijk te kunnen voeren.

Als er sprake is van problematische schulden, zullen we ook samen afspraken maken op welke wijze we deze gaan aanpakken. Dit heet een aanvullend plan van aanpak.

De bewindvoerder opent een beheerrekening voor u waar alle inkomsten voortaan op binnen moeten komen. Uw vaste lasten worden betaald en u krijgt iedere week een bepaald bedrag aan 'leefgeld'. Dit leefgeld wordt op uw leefgeldrekening overgemaakt. Ook de leefgeldrekening wordt door de bewindvoerder geopend.

De bewindvoerder kan natuurlijk alleen uw vaste lasten betalen en u leefgeld geven als er elke maand (of iedere week, of iedere vier weken) geld binnen komt. Het maakt niet uit of dit een uitkering is of een salaris. De bewindvoerder kijkt ook of u de juiste toeslagen krijgt en of u misschien aanspraak kan maken op bepaalde regels speciaal voor mensen met een beperkt budget. Het is belangrijk dat u alle informatie die met uw financiën te maken hebben met uw bewindvoerder deelt en blijft delen. Alleen op die manier kan de bewindvoerder zijn werk goed doen.

De kantonrechter kijkt over de schouder van de bewindvoerder mee en volgt het traject op de voet. Eenmaal per jaar moet de bewindvoerder een overzicht opstellen van alle inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar (een zogenaamde rekening en verantwoording). Deze moet u controleren en voor akkoord ondertekenen. Soms is door de kantonrechter bepaald dat u niet in staat bent om de rekening en verantwoording te begrijpen en voor akkoord te kunnen ondertekenen. De kantonrechter zal de rekening en verantwoording namens u controleren.

Hoelang duurt bewindvoering?

Wanneer u schulden heeft, spreekt de kantonrechter het schuldenbewind slechts voor bepaalde tijd uit. Dit om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk naar een oplossing van uw schuldensituatie wordt toegewerkt. De snelheid waarmee de bewindvoerder in staat is dit te doen is grotendeels afhankelijk van uw informatievoorziening en medewerking. Tijdens de inhoudelijke zitting bij de rechtbank wordt de duur van het bewind besproken.

Wanneer u onder bewind bent gesteld vanwege een lichamelijke dan wel geestelijke beperking, kan de kantonrechter het bewind nog voor onbepaalde tijd uitspreken.

Wij evalueren het bewind jaarlijks tijdens de periode van opmaken van de rekening en verantwoording. Vanuit de rechtbank dient het bewind elke 5 jaar te worden geëvalueerd.

Uw (t)optimale belangenbehartiger!